Milington´s Kennel

Breed Standard

S Grupp 9

STANDARD FÖR TIBETANSK TERRIER FCI nr 209 
(Tibetan Terrier)

ORIGINALSTANDARD september 2000

Översättningen bygger på hemlandets standard enligt beslut vid FCI General Assembly 2007

SKKs STANDARDKOMMITTÉ 2007-08-09

URSPRUNGSLAND/ Tibet 
HEMLAND: Storbritannien

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Sällskapshund

FCI-KLASSIFIKATION: Grupp 9, sektion 5

BAKGRUND/ ÄNDAMÅL:  
Tibetansk terrier är en vall- och vakthund från Tibet, där den återfanns främst bland nomader, men även i byarna. Dess speciella egenskaper gjorde den mycket lämpad för sin uppgift, och hjälpte den att under århundraden överleva i Tibets karga landskap och klimat. Tibetansk terrier har förmågan att ta sig uppför branta bergssidor, att ändra riktning mitt i ett språng och att springa på skare utan att trampa igenom. Rasens tibetanska namn är Dhokhi apso, och den är ingen terrier.

HELHETSINTRYCK: 
Tibetansk terrier skall vara medelstor, robust, långhårig, i stort sätt kvadratiskt byggd och ha ett resolut uttryck. Rasen skall ge ett balanserat intryck utan överdrifter.

UPPFÖRANDE/ KARAKTÄR: 
Tibetansk terrier skall vara livlig och ha gott kynne. Den är trogen och har många andra tilltalande egenskaper. Till temperamentet är den öppen, alert, intelligent och modig; varken vild eller stridslysten. Rasen intar en återhållsam attityd mot främlingar.

HUVUD: 

Skallparti: Skallen skall vara medellång, varken bred eller grov, något avsmalnande från öronen till ögonen, inte välvd men inte heller helt flat mellan öronen.

Stop: Stopet skall vara markerat, dock utan överdrift.

Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart.

Nosparti: Nospartiet skall vara kraftigt. Avståndet från ögonen till nosspetsen skall vara detsamma som avståndet från ögonen till nackknölen.

Käkar/tänder: Underkäken skall vara välutvecklad.  Incisiverna skall vara jämnt placerade i en svag båge, och korrekt ansatta i käken. Saxbett eller omvänt saxbett. En fullständig tanduppsättning är önskvärt.

Kinder: Okbågarna är böjda, men inte så överutvecklade att kinderna verkar utstående.

Ögon: Ögonen skall vara stora, runda, varken utstående eller insjunkna. De skall sitta ganska brett isär och vara mörkbruna. Ögonkanterna skall vara svarta.
 
Öron: Öronen skall vara hängande och skall inte ligga för tätt intill huvudet. De skall vara V-formade, inte för stora, och ansatta tämligen högt på skallens sidor. Öronen skall vara rikt hårbeklädda.

HALS: 
Halsen skall vara stark, välmusklad och medellång vilket ger ett balanserat helhetsintryck och gör att huvudet kan bäras över rygglinjen. Halsen skall flytande övergå i skulderpartiet.

KROPP:
 
Kroppen skall vara välmusklad, kompakt och kraftfull. Längden från skulderbladsspets till svansrot skall vara lika med mankhöjden.

Rygglinje: Rygglinjen skall vara plan.

Ländparti: Ländpartiet skall vara kort och något välvt.

Kors: Korset skall vara plant.

Bröstkorg: Bröstkorgen skall nå ner till armbågarna. Revbenen skall vara väl välvda och nå långt bak.

Svans: Svansen skall vara medellång, tämligen högt ansatt och bäras glatt ringlad över ryggen. Den skall vara mycket väl behårad. Svansen har ofta en knyck nära svansspetsen, vilket är tillåtet.

EXTREMITETER:

FRAMSTÄLL: 
Frambenen skall vara raka och parallella.

Skulderblad: Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda.

Överarm: Överarmarna skall vara snedställda och av god längd.

Mellanhand: Mellanhänderna skall vara lätt snedställda.

Framtassar: Framtassarna skall vara stora och runda. De skall inte vara välvda, utan hunden skall stå väl ned på trampdynorna.

BAKSTÄLL: 
Bakstället skall vara välmusklat.

Knäled: Knälederna skall vara välvinklade.

Has: Hasorna skall vara lågt ansatta.

Baktassar: Baktassar som framtassar.

RÖRELSER:  
Rörelserna skall vara jämna och utan ansträngning. De skall ha god räckvidd och kraftigt påskjut. Vid skritt och trav skall bakbenen varken föras innanför eller utanför frambenen.

PÄLS: 
Pälsstruktur: Pälsen består av täckhår och underull. Underullen skall vara fin och ullig Täckhåret skall vara rikligt, långt och rakt eller vågigt, men inte lockigt. Strukturen skall vara fin men varken som silke eller som ull. Huvudet skall vara rikligt beklätt med långt hår, som faller fram över ögonen och hakan skall ha ett litet, men inte överdrivet rikligt skägg. Frambenen skall ha riklig behåring liksom bakstället. Tassarna skall vara rikligt behårade, också mellan tår och trampdynor.

Färg: Vit, golden, crème, grå eller rökfärgad, svart, två- eller trefärgad. Alla färger är egentligen tillåtna utom leverfärg.

STORLEK/VIKT:
Mankhöjd: Hanhund:  36-41 cm
Tik:  något lägre

FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

NOTA BENE:
 Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

TESTIKLAR: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.


Källa : Rasstandar är hämtad ur TTS hemsida


Källa: TTS  Hemsida 


 

 

Tibetan Terrier is a shepherd and guard dog from Tibet , where it was found mainly among the nomads , but also in the villages . Its special qualities made ??it ideally suited for its task , and helped it to survive for centuries in Tibet's rugged landscape and climate . Tibetan Terriers have the ability to move up the steep mountain sides , to change direction in the middle of a leap and run the crust without stepping through . The breed's Tibetan name is Dhokhi Apso , and it is not a terrier

HEAD AND SKULL:

Skull of medium length, neither broad nor coarse, narrowing slightly from ear to eye, neither domed nor absolutely flat between ears. Zygomatic arch curved, but not overdeveloped so as to bulge. Marked stop in front of eyes but not exaggerated.

EYES:
Large, round neither prominent nor sunken; set fairly wide apart; dark brown. Eye rims black
.

EARS:
Pendant, carried not too close to head,V-shaped, not to large, heavily featherend
.

MOUTH:
Scissors or reverse scissor bite. Incisors set in slight curve, evenly spaced and set perpendicular to jaw.

MUZZLE:
Strong; well developed lower jaw. Length from to tip of nose equal to length from eye to base of skull. Nose black. Head well furnished with long hair, falling forward over eyes. Lower jaw carrying small, but not exaggerated amount of beard.

FOREQUARTERS:
Heavily furnished. Shoulders well laid; legs straight and parallel; pasterns slightly sloping

HINDQUARTERS
:
Heavely furnished. Stifles well bent, hocks low-set.

FEET:
Large, round, heavily furnished with hair between toes and pads. Standing well down on pads; no arch in feet.

BODY:
Well muscled, compact and powerful. Length from point of shoulder to root of tail equal to height at withers.

TAIL:
Medium length, set on fairly high and carried in a gay curl over back. Very well feathered. Kink near tip often occurring and permissible


SIZE:
Height at shoulder: 35,5
- 40,5 cm ( 14-16 inch ); bitches: slightly smaller.

COAT:
Double coat. Undercoat profuse, fine but not silky nor woolly; long; either straight or waved but not curled.

COLOUR:
White, golden, cream, grey or smoke, parti-colour and tricolours; in fact any colour except chocolate or liver permissible
.

 

2014

http://tibetanskterrier.svktr.nu/RASfeb2012.pdf

Källa: TTS  Hemsida

Ras information om Tibetansk Terrier .

Svensk Rasstandard